Month

maart 2019
20
mrt
2019

H20 in Katowice at Extreme Masters 2019

Matthijs Vink was invited by stage builder Aram and ESL to visit the Intell Extreme Masters 2019 in Katowice. Afterwards, he posted this message on LinkedIn, which was viewed by more than 40.000 people in a short period of time: This video lasts 1 minute, after watching it you will probably think very differently about...
Read More
20
mrt
2019

H20 in Katowice bij Extreme Masters 2019

Matthijs Vink bezocht op uitnodiging van podiumbouwer Aram en ESL de Intell Extreme Masters in Katowice. Hij postte na afloop dit bericht op Linkedin, dat door meer dan 40.000 mensen bekeken werd in korte tijd: Dit filmpje duurt 1 minuut, na het bekijken zal je waarschijnlijk heel anders denken over gamen/esports. Ik heb handbalwedstrijden gespeeld...
Read More
08
mrt
2019

Neem gaming serieus, voor jongeren is het meer dan een spelletje

Wie denkt dat videogames nog steeds gewoon spelletjes zijn, heeft niet opgelet. De videogame Fortnite heeft voor veel jongeren het lokale pleintje vervangen als ontmoetingsplek. Nadat de schoolbel is gegaan, spreken ze hier af om elkaar te leren kennen en onvergetelijke momenten te beleven. Toch hekelen veel ouders videogames als nutteloos tijdverdrijf. Dat is begrijpelijk, want...
Read More
08
mrt
2019

Take gaming seriously, for young people it’s more than a game

Anyone who thinks that video games are still just games hasn’t paid attention. For many young people, the game Fortnite has replaced the local square as a meeting place. After the school bell rang, they meet here to get to know each other and experience unforgettable moments. Yet, many parents criticize video games as a...
Read More