Over H20 esports

Platform voor gaming, esports en creatieve technologie

H20 esports is met meerdere esports gaming centers (in grote steden in Nederland) en de Esports Tech Campus Amsterdam (>12.000 m2 in Purmerend) in korte tijd gegroeid tot het grootste esports gaming ecosysteem van Nederland. Meer dan 50 bedrijven en startups zijn reeds gehuisvest op de campus en diverse partners zoals Rabobank, RedBull, HP, Playseat, ACER, Samsung en Philips zijn aangesloten. Partijen die verbinding willen maken met de nieuwe generatie.

Met verschillende programma’s en activiteiten, mede ontwikkeld door onze partners, wordt talent in de breedste zin ontwikkeld. H20 esports wil een plek voor het game en esports talent van nu, maar tegelijkertijd bereiden we dat talent voor op een toekomst in creative tech. Want niet iedereen haalt de top.

Onze kernwaarden

H20 esports werkt vanuit de volgende kernwaarden:

Performance driven

Talent stimuleren & baanbrekend te zijn. Samen presteren zodat we in staat zijn barrières te doorbreken en grenzen te verleggen. Dagelijkse verbetering zijn de drijfveer voor de ontwikkeling van ons team. Dit stimuleert om ieder het beste van zichzelf te laten zien en te groeien als individu en als team.

Next Gen Development

Pionier op het gebied van een nieuwe manier van opleiden/educatie in tech, nieuwe media/marketing en esports, met gaming en gamification modellen als basis.

Creative tech

We zien de innovaties achter de groei van de gaming-industrie als toekomstige drijver voor de tech en creatieve industrie en willen die als zodanig gebruiken. 

Synergie

Wij geloven in de kracht van de community en brengen verschillende werelden bij elkaar zodat we vanuit ieders expertise iets unieks kunnen creëren. Een ecosysteem dat uitnodigt tot kruisbestuiving.

 

Esports en tech als motor van innovatie en economische groei, 
in balans met de maatschappij.

Esports Campus Triple Helix

De uitdagingen van onze tijd zijn te complex geworden om door één organisatie/partij opgelost te worden. Dat zien we op globaal niveau hoe we iedereen nodig hebben om onze klimaatcrisis aan te pakken. En op regionaal/lokaal niveau hoe je omgaat met de uitdagingen om een gebied/stad te ontwikkelen. Er zijn oplossingen nodig waar economie, maatschappij en technologie met elkaar verbonden zijn.

Binnen de Esports Campus geloven we in de triple helix filosofie: intensieve samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven zodat meervoudige businesscases ontstaan in het ecosysteem en gebruikers binnen het ecosysteem allemaal profiteren, in een sociaal maatschappelijke context.

We zetten dan ook in op verdere lokale, regionale, nationale en internationale groei van ons platform, zowel kwalitatief als kwantitatief en zoeken daarbij continu naar partners die met ons willen werken aan ‘GAMING IMPACTING WORLD’.

sport | play | work | live | learn

Bekijk alle activiteiten