Horizon College start samenwerking met Bit Academy bij H20

Na de zomervakantie is de mbo-opleiding Software Developer gestart in de H20 esports campus. Dit is een opleiding van het Horizon College in Purmerend in nauwe samenwerking met Bit Academy Dit is een initiatief om het ICT-onderwijs beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. De studenten leren van seniors en coaches om op een andere manier om te gaan met de snelle ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Er wordt gewerkt aan realistische opdrachten vanuit het bedrijfsleven. De samenwerking met Bit Academy past volledig bij de doelstellingen van stichting PurmerValley. Onlangs heeft de stichting 2,5 miljoen subsidie ontvangen om ICT-projecten in regio Purmerend te ontwikkelen en te versnellen.

Jongeren worden tijdens de opleiding Software Developer opgeleid om software te ontwikkelen voor verschillende toepassingen zoals websites, games en mobiele apps. Op de H20 esports campus zijn ook verschillende jonge technologische bedrijven gevestigd om zo kruisbestuiving tussen onderwijs en bedrijven te stimuleren.

Het vakgebied is enorm snel gegroeid door de technologische revolutie van de afgelopen decennia. De behoefte aan goed geschoold ICT-personeel is dan ook vele malen groter dan het aanbod. Er verschijnen maandelijks nieuwe technieken en frameworks, wat betekent dat studenten moeten leren omgaan met snelle veranderingen. Dit vraagt om een andere vorm van onderwijs. Een die draait om het leren en samenwerken.

LEREN OP EIGEN TEMPO

Studenten kunnen binnen de opleiding hun eigen richting kiezen en tempo bepalen. Het gros van de tijd is de student bezig met opdrachten uit het bedrijfsleven, zodat ze hier al kennis mee maken. Coaches uit het bedrijfsleven met up-to-date ervaring begeleiden de studenten en geven workshops over actuele ontwikkelingen. Ook ‘in time learning’ is geïntroduceerd: studenten moeten zelf onderzoeken door dingen uit te proberen. Zij lopen hierbij tegen problemen aan en staan meer open om stof over de benodigde werkwijze op te nemen. Een andere belangrijke pijler is samenwerken: je leert gezamenlijk in plaats van individueel. Studenten zijn niet alleen samen opdrachten aan het maken, maar coachen elkaar, geven feedback en vragen elkaar om hulp. ‘Door de samenwerking met Bit Academy verwachten wij meer jongeren te kunnen helpen om hun talenten te ontwikkelen om zo te kunnen voldoen aan de behoefte van goed geschoold ICT-personeel in onze regio’, aldus Patrick Colli, opleidingsmanager ICT bij het Horizon College.

BIT ACADEMY

De samenwerking met BIT Academy is een van de initiatieven om jongeren te interesseren voor een opleiding en een baan in de ICT. De stichting PurmerValley, een samenwerkingsverband tussen het regionale bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente Purmerend, heeft recentelijk 2,5 miljoen euro subsidie ontvangen om het ICT-onderwijs in de regio Purmerend te versterken en te verrijken. De samenwerking met Bit Academy draagt hieraan bij.